Trollsländor och flicksländor

Trollsländor varierar kraftigt i både färger och mönster, det är inte bara fjärilar som är färggranna det är även sländor också.

Sländor utmärks av långsträckt och ofta mycket smal bakkropp, mycket rörligt huvud med stora, buktiga fasettögon samt ytterst korta, i spetsen borstformade pannspröt.


Allmän ängstrollslända
Sympetrum vulgatum

Svart ängstrollslända
Sympetrum danae


Mörk u-flickslända
Coenagrion pulchellum

Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum flaveolum

Allmän kustflickslända
Ischnura elegans

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum

Allmän ängstrollslända
Sympetrum vulgatum

Stor ängstrollslända
Sympetrum striolatum

Stor ängstrollslända
Sympetrum striolatum

Höstmosaikslända
Aeshna mixta

Höstmosaikslända
Aeshna mixta

Höstmosaikslända
Aeshna mixta

Höstmosaikslända
Aeshna mixta

Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea

Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea

Vinterflickslända
Sympecma fusca

Vinterflickslända
Sympecma fusca

Guldtrollslända
Cordulia aenea

Tidig mosaikslända
Brachytron pratense

Blå jungfruslända
Calopteryx virgo

Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens

Guldtrollslända
Cordulia aenea
Exit mobile version