Fjärilarsarter

Bastardsvärmarna är dagflygande fjärilar, oftast tecknade i svart och rött för att varna fåglar att de är giftiga. De innehåller giftet cyanid. De har klubblika antenner och uppfattas därför ofta som dagfjärilar, men fram- och bakvingen är förenade med ett frenulum, så de är riktiga nattfjärilar. De är ganska tröga, kraftigt byggda insekter som man ofta kan fånga med händerna när de sitter på en blomma.
Frenulum = Hållhake är en liten smal borst som sitter på bakvingebasen, och har till uppgift att förena de två vingarna till en enhet.

Dagfjärilar i Östergötland är ett projekt som pågår under fem år (2002-2006) det går ut på att inventera dagfjärilar i Östergötland. Ni kan läsa mera på deras hemsida. Calluna.se

* Dagflygande nattfjärilar


Silversmygare
Ochlodes faunus

Hagtornsfjärilar
Aporia crataegi


Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus

Skogsnätfjärill
Melitaea athalia

Skogsnätfjäril
Melitaea athalia

Ängsblåvinge
Cyaniris semiargus

Aspfjäril
Limenitis populi

Smultronvisslare
Pyrgus malvae

Aspfjäril
Limenitis populi

Smultronvisslare
Pyrgus malvae

Aurorafjärilar
Anthocaris cardamines

Berggräsfjäril
Lasiommata
petropolitana

Ängsblåvinge
Cyaniris semiargus

Ljungblåvinge/ Hedblåvinge
Plebeius argus/idas

Silverblåvinge
Polyommatus amandus

Påfågelöga
Inachis io

Brunfläckig pärlemorfjäril
Clossiana selene

Ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja

Silverblåvinge
Polyommatus amandus

Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

Liten bastardsvärmare
Zygaena viciae *

Liten bastardsvärmare
Zygaena viciae *

Grönsnabbvinge
Callophrys rubi

Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Exit mobile version