Fjärilar från Gryts skärgård

Dagfjärilarna omfattar mindre än 20 000 arter och endast 15 av de cirka 80 fjärilsfamiljerna.
Alla de övriga är nattfjärilar. Trots att fjärilarna uppvisar en mycket stor variation i fråga om storlek, från omkring 3 mm till 30 cm i vingbredd. Är de förvånansvärt enhetliga vad beträffar struktur och vanor. Ett av huvuddragen som skiljer fjärilar från insekter är den långa tungan eller sugsnabeln.

Dagfjärilar i Östergötland är ett projekt som pågår under fem år (2002-2006) det går ut på att inventera dagfjärilar i Östergötland. Ni kan läsa mera på på deras hemsida. Calluna.se


Storfläckig pärlemorfjäril
Issoria lathonia
Vinbärsfuks Polygonia c-album
Amiral Vanessa atalanta

 


Tistelfjäril
Cynthia cardui

Tistelfjäril
Cynthia cardui

Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia

Ljungblåvinge
Plebeius argus

Rovfjäril
Pieris rapace

Allmän metallvingesvärmare
Adscita statices

Mindre tåtelsmygare
T. lineola

Påfågelöga
Inachis io

Luktgräsfjäril
Eldsnabbvinge

Eldsnabbvinge
Thecla betulae

Silversmygare
Hesperia comma

Amiral
Vanessa atalanta

Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus

Vinbärsfuks
Polygonia c-album

Sorgmantel
Nymphalis antiopa

Amiral
Vanessa atalanta

Skogsnätfjäril
Melitaea athalia

Kolfjäril
Pieris brassicae

Kamgräsfjäril
Coenonympha arcania

Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus

Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas

Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae

Grönsnabbvinge
Callophrys rubi

Tosteblåvinge
Celastrina argiolus
Exit mobile version