Trollsländor och flicksländor

Trollsländor varierar kraftigt i både färger och mönster, det är inte bara fjärilar som är färggranna det är även sländor också.

Sländor utmärks av långsträckt och ofta mycket smal bakkropp, mycket rörligt huvud med stora, buktiga fasettögon samt ytterst korta, i spetsen borstformade pannspröt.

Allmän ängstrollslända
Allmän ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
Svart ängstrollslända
Svart ängstrollslända
Sympetrum danae

Mörk u-flickslända
Mörk u-flickslända
Coenagrion pulchellum
Gulfläckad ängstrollslända
Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum flaveolum
Allmän kustflickslända
Allmän kustflickslända
Ischnura elegans
Blodröd ängstrollslända
Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum
Allmän ängstrollslända
Allmän ängstrollslända
Sympetrum vulgatum
Stor ängstrollslända
Stor ängstrollslända
Sympetrum striolatum
Stor ängstrollslända
Stor ängstrollslända
Sympetrum striolatum
Höstmosaikslända
Höstmosaikslända
Aeshna mixta
Höstmosaikslända
Höstmosaikslända
Aeshna mixta
Höstmosaikslända
Höstmosaikslända
Aeshna mixta
Höstmosaikslända
Höstmosaikslända
Aeshna mixta
Blågrön mosaikslända
Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea
Blågrön mosaikslända
Blågrön mosaikslända
Aeshna cyanea
Vinterflickslända
Vinterflickslända
Sympecma fusca
Vinterflickslända
Vinterflickslända
Sympecma fusca
Guldtrollslända
Guldtrollslända
Cordulia aenea
Tidig mosaikslända
Tidig mosaikslända
Brachytron pratense
Blå jungfruslända
Blå jungfruslända
Calopteryx virgo
Blåbandad jungfruslända
Blåbandad jungfruslända
Calopteryx splendens
Guldtrollslända
Guldtrollslända
Cordulia aenea