Fjärilar från Gryts skärgård

Dagfjärilarna omfattar mindre än 20 000 arter och endast 15 av de cirka 80 fjärilsfamiljerna.
Alla de övriga är nattfjärilar. Trots att fjärilarna uppvisar en mycket stor variation i fråga om storlek, från omkring 3 mm till 30 cm i vingbredd. Är de förvånansvärt enhetliga vad beträffar struktur och vanor. Ett av huvuddragen som skiljer fjärilar från insekter är den långa tungan eller sugsnabeln.

Dagfjärilar i Östergötland är ett projekt som pågår under fem år (2002-2006) det går ut på att inventera dagfjärilar i Östergötland. Ni kan läsa mera på på deras hemsida. Calluna.se

Storfläckig pärlemorfjäril
Storfläckig pärlemorfjäril
Issoria lathonia
Vinbärsfuks och Amiral
Vinbärsfuks Polygonia c-album
Amiral Vanessa atalanta

 

Tistelfjäril
Tistelfjäril
Cynthia cardui
Tistelfjäril
Tistelfjäril
Cynthia cardui
Silverstreckad pärlemorfjäril
Silverstreckad pärlemorfjäril
Argynnis paphia
Puktörneblåvinge
Ljungblåvinge
Plebeius argus
Rovfjäril
Rovfjäril
Pieris rapace
Allmän metallvingesvärmare
Allmän metallvingesvärmare
Adscita statices
Mindre tåtelsmygare
Mindre tåtelsmygare
T. lineola
Påfågelöga
Påfågelöga
Inachis io
Luktgräsfjäril Eldsnabbvinge
Luktgräsfjäril
Eldsnabbvinge
Eldsnabbvinge
Eldsnabbvinge
Thecla betulae
Silversmygare
Silversmygare
Hesperia comma
Amiral
Amiral
Vanessa atalanta
Puktörneblåvinge
Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus
Vinbärsfuks
Vinbärsfuks
Polygonia c-album
Sogmantel
Sorgmantel
Nymphalis antiopa
Amiral
Amiral
Vanessa atalanta
Skogsnätfjäril Grobladsnätfjäril
Skogsnätfjäril
Melitaea athalia
Kolfjäril
Kolfjäril
Pieris brassicae
Kamgräsfjäril
Kamgräsfjäril
Coenonympha arcania
Puktörneblåvinge
Puktörneblåvinge
Polyommatus icarus
Mindre guldvinge
Mindre guldvinge
Lycaena phlaeas
Vitfläckig Guldvinge hona
Vitfläckig guldvinge
Lycaena virgaureae
Grönsnabbvinge Björnbärssnabbvinge
Grönsnabbvinge
Callophrys rubi
Tosteblåvinge
Tosteblåvinge
Celastrina argiolus