Svenska fjärilar

Fjärilar i Östergötland

Jag vill tacka Reine Andersson och Kjell Antonsson vid Entomologiska föreningen Östergötland för hjälp med artbestämning av dagflygande fjärilar.
Dagfjärilar i Östergötland är ett projekt som pågår under fem år (2002-2007) det går ut på att inventera dagfjärilar i Östergötland. Ni kan läsa mera på på deras hemsida. Calluna.se

Dagfjärilar är nästan uteslutande dagaktiva insekter, medan nattfjärilar är nattaktiva. Det finns dock många nattfjärilar som är dagflygare och åtskilliga av dessa är vackert färgade och kan lätt förväxlas med dagfjärilar.

Nya Svenska namn
på Nordens dagfjärilar

Inför den nya Nationalnyckeln som kom ut 2005 ändrade man på ett antal fjärilsnamn som inte stämmer med dagens situation för fjärilarna. Nationalnyckeln är en referensbokverk. Nu kommer alla som vill ta till sig ny och spännande kunskap om fjärilar, mångfotingar, mossor och många, många andra märkliga djur och växter.

Vetenskapligt namn Nytt namn Äldre svenskt namn
Thecla betulae Eldsnabbvinge Björksnabbvinge
Callophrys rubi Grönsnabbvinge Björnbärssnabbvinge
Lycaena phlaeas Mindre guldvinge Liten guldvinge
Polyommatus amandus Silverblåvinge Silverfärgad blåvinge
Polyommatus dorylas Väpplingblåvinge Honungsklöverblåvinge
Plebeius argus Ljungblåvinge Allmän blåvinge
Plebeius idas Hedblåvinge Föränderligblåvinge
Melitaea athalia Skogsnätfjäril Grobladsnätfjäril eller Allmän nätfjäril
Argynnis aglaja Ängspärlemorfjäril Stor pärlemorfjäril
Argynnis adippe Skogspärlemorfjäril Allmän pärlemorfjäril
Argynnis niobe Hedpärlemorfjäril Bastardpärlemorfjäril
Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare Liten Tåtelsmygare
Hesperia comma Silversmygare Allmän ängssmygare
Pyrgus malvae Smultronvisslare Kattostvisslare
Maniola jurtina Slåttergräsfjäril Allmän slåttergräsfjäril
Hemaris tityus Svävflugedagsvärmare Svävfluglik dagsvärmare
Hemaris fuciformis Humledagsvärmare Humlelik dagsvärmare
Zygaena filipendulae Sexfläckig bastardsvärmare Allmän bastardsvärmare
Adscita heuseri Ängsmetallvinge Allmän metallvingesvärmare