Trollsländor

Trollsländor varierar kraftigt i både färger och mönster, det är inte bara fjärilar som är färggranna det är även sländor också.

Sländor utmärks av långsträckt och ofta mycket smal bakkropp, mycket rörligt huvud med stora, buktiga fasettögon samt ytterst korta, i spetsen borstformade pannspröt.


Bred trollslända
Libellula depressa

Ljus U-flickslända
Coenagrion puella


Blå jungfruslända
Calopteryx virgo

Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

Stor sjötrollslända
Orthetrum cancellatum

Bred trollslända
Libellula depressa

Bred trollslända
Libellula depressa

T-tecknad flickslända
Coenagrion hastulatum

Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

Fyrfläckad trollslända
Libellula quadrimaculata

Bred trollslända
Libellula depressa

Citronfläckad
kärrtrollslända
Leucorrhinia pectoralis

Ljus U-flickslända
Coenagrion puella

Sydlig smaragdflickslända
Lestes virens

Röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula

Röd flickslända
Pyrrhosoma nymphula

Allmän smaragdflickslända
Lestes sponsa

Blå jungfruslända
Calopteryx virgo

Metalltrollslända
Somatochlora metallica

T-tecknad flickslända
Coenagrion hastulatum

Allmän smaragdflickslända
Lestes sponsa

Allmän smaragdflickslända
Lestes sponsa

Brun mosaikslända
Aeshna grandis

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum

Blodröd ängstrollslända
Sympetrum sanguineum

Gulfläckad ängstrollslända
Sympetrum flaveolum
Exit mobile version