Kossor

Uroxen var från början spridd över Europa och främre Asien, samt nordafrika kan domesticeringen skett på skilda håll och givit upphov till olika stammar.
De äldsta fynden av tamboskap i Europa har gjorts i schweiz och är från yngre stenåldern. Nötboskap omfattar ett stort antal raser.


Betande kossor

Betande kossor


Kalvar vid en sjö

Idisslande kor

Nötdjursfamilj

Kor på bete

Fotograf:
Janneke Dissel

Fotograf:
Janneke Dissel

Fotograf:
Janneke Dissel

Fotograf:
Janneke Dissel
Exit mobile version