Konsten flyttar sakta men säkert online

Allt sedan början av 90-talet, när internet först dök upp som en företeelse, så har fler och fler verksamheter sakta men säkert flyttat online. Denna utveckling, att fler och fler saker flyttar online, visar ingen som helst tendens till att avta. Vi håller på att få ett samhälle som nästan helt och hållet befinner sig online.

 

Man skulle kunna tro att vissa verksamheter skulle vara undantagna från denna tendens till att hamna online men det finns få, om något, exempel på saker som blir kvar i den gamla miljön. Ungefär så här har det gått alltsedan internet började ta över verksamheter. Först var det information från myndigheter och universitet som hamnade online, därefter kom media, sedan började varje företag ha sin verksamhet beskriven online, därefter kom spel – som till exempel casino utan spelpaus, dataspel med flera – därefter kom e-handel, musik och film, vårdtjänster, utbildning etc.  Nu börjar vi se tendenser till att inte bara musik och filmer ur konstsfären befinner sig online utan även teater och traditionell konst. Det sista var kanske inte något vi hade förväntat oss men det hände till slut. Konsten börjar flytta online.

Varför flyttar konsten online?

Det finns ett antal anledningar till varför konsten flyttar online. Först och främst ska vi väl göra klart att det inte är så att konsten helt och hållet försvinner från traditionella gallerier, konsthallar, utställningar med mera utan att det sker en långsam men säker förskjutning av tyngdpunkten till online. Detta innebär att fler och fler artister ser nyttan med att befinna sig online. Det finns också helt säkert en fördel för artister att verka också online eftersom det där går att nå många fler potentiella köpare och andra intressenter för konsten.

 

En av de viktigaste delarna av konstens ökning online är att, precis som för musiker, det går att nå en publik även för artister som är mindre kända och som har ett mindre kontaktnät bland galleriägare och andra som kan påverka framgången för en aspirerande artist.

Så påverkas artisterna av att verka online

Det finns ett antal sätt artisterna påverkas av att verka online. För det första behöver den genomsnittlige artisten antagligen lägga en mindre andel av sin disponibla inkomst, och framförallt tid, på att marknadsföra sig själv och sin konst. Artisterna kan nu själva i lugn och ro sätta upp sin miljö online och där i lägga ut sina konstverk på det sätt som de tycker passar dem bäst. På detta sätt så kommer artisterna att få bättre koll på hur konstverken presenteras för potentiella köpare och de kommer också att kunna styra i vilken riktning deras konst marknadsförs.

Framtiden för konsten

När det gäller framtiden för konsten så har vi ingen anledning till att tro att den kommer att minska i betydelse. Konst är något så i grunden mänskligt att det finns många som drar själva gränsen mellan vår art och tidigare arter just i användandet av konst som uttrycksform. Det finns ingen anledning till att tro att detta någonsin kommer att förändras.

 

Det är därför slutligen mycket viktigt att konstatera att det trots allt inte är kanalen där konst presenteras som är viktigast, det är konsten i sig själv som är viktigast.